Stims utbetalning december 2017

Här kan du se vilka olika områden som ingår i utbetalningen den 15 december 2017.

Läs mer om Stims olika avräkningsområden för att förstå din egen avräkningshandling bättre. Titta gärna på de minutvärden och streamvärden som gäller för radio, tv och streaming, läs vilka länder vi betalar ut ersättning för den här gången och se en överblick över hela årets utbetalningar. För mer detaljerad information om utbetalningen ber vi dig kontakta oss.

Vi har under hösten informerat om förändringar för tre musikområden - live utan rapport, MEM-stöd och förlagsstöd. Tidigare betalade vi ut ersättning för detta i bl.a december och i juni - men numera gör vi utbetalningen endast i september.

Läs mer detaljerat om varje musikområde genom att klicka på rubrikerna nedan.

Live

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
01 Konserter med konstmusik 2012 till och med 2017 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-12-14
05

Levande musik med rapportering

2012 till och med 2017 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. 2020-12-14

06

Levande musik utan rapportering Ingår ej Betalas numera ut en gång per år. Nästa utbetalning sker i september 2018. -

Bakgrundsmusik

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
04 Dans, diskotek Första halvåret 2017   2020-12-14
07 Teatermusik, inlagemusik 2012 till och med 2017   2020-12-14
08 Bakgrundsmusik med rapport 2012 till och med 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Spotify Business Första halvåret 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Music Partner Första halvåret 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Radja Första halvåret 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Music in Brands Första halvåret 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Royal Streaming Första halvåret 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Heartbeats Första halvåret 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Lexter Första halvåret 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Liveqube Första halvåret 2017   2020-12-14
08 Musikleverantör - Fitness Player Första halvåret 2017   2020-12-14
09 Bakgrundsmusik utan rapport Första halvåret 2017   2020-12-14
15 Biografer 2014 till och med 2016 Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar. Läs om bioförhandlingen. 2020-12-14

TV och radio

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
10 Sveriges Radio Första halvåret 2017   2020-12-14
11 SVT1 Första halvåret 2017   2020-12-14
11 SVT2 Första halvåret 2017   2020-12-14
11 SVT24 Första halvåret 2017   2020-12-14
11 Barnkanalen Första halvåret 2017   2020-12-14
11 Kunskapskanalen Första halvåret 2017   2020-12-14
12 Megapol Första halvåret 2017   2020-12-14
12 NRJ Första halvåret 2017   2020-12-14
12 107,1 Vinyl Första halvåret 2017   2020-12-14
12 RIX Första halvåret 2017   2020-12-14
12 Rockklassiker Första halvåret 2017   2020-12-14
12 Lugna Favoriter Första halvåret 2017   2020-12-14
12 Bandit Rock Första halvåret 2017   2020-12-14
12 East FM Första halvåret 2017   2020-12-14
12 Svensk Pop Första halvåret 2017   2020-12-14
13 Animal Planet Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV6 Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV3 Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV4 Första halvåret 2017   2020-12-14
13 Sjuan Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV4 Film Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV4 Fakta Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV4 Komedi Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV4 Guld Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV4 Sport Första halvåret 2017   2020-12-14
13 Kanal 5 Första halvåret 2017   2020-12-14
13 Kanal 9 Första halvåret 2017   2020-12-14
13 C More Första halvåret 2017   2020-12-14
13 DIscovery Channel Första halvåret 2017   2020-12-14
13 Kanal 11 Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV4 Fakta XL Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TLC Första halvåret 2017   2020-12-14
13 TV12 Första halvåret 2017   2020-12-14
13 Kommersiell TV utan rapport 2015 till och med 2016   2020-12-14
14 Närradio utan rapport Första halvåret 2017   2020-12-14
14 Närradio med rapport Första halvåret 2017   2020-12-14
14 Närradio egen rapportering Andra halvåret 2016 och första halvåret 2017   2020-12-14

Online

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
16 Tidal Tredje och fjärde kvartalet 2016   2020-12-14
16 Rhapsody/Napster Tredje kvartalet 2015 Till och med 2017   2020-12-14
16 SR Webb Tredje kvartalet 2017   2020-12-14
16 Music Partner Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 SVT Play Första halvåret 2017   2020-12-14
16 Radja Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 Music in Brands Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 Spotify Business SE Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 Heartbeats Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 Royal Streaming Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 Fitness Player Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 Netflix Första kvartalet 2017   2020-12-14
16 H&M.com Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 Lexter Andra kvartalet 2017   2020-12-14
16 Liveqube 2016 0101 till och med 20170630   2020-12-14
16 iTunes Downloads Tredje kvartalet 2015 och tredje kvartalet 2016 Avseende direktlicensiering  Europa, Norden och Baltikum.  
16 iTunes Ringtones Tredje  och fjärde kvartalet 2015 och andra och tredje kvartalet 2016 Avseende direktlicensiering  Europa, Norden och Baltikum.  
16 Rhapsody/Napster Tredje och fjärde kvartalet 2015 Avseende direktlicensiering  Europa, Norden och Baltikum.  
16 TIDAL Tredje  kvartalet 2015, tredje och fjärde kvartalet 2016 och första kvaralet 2017 Avseende direktlicensiering  Europa, Norden och Baltikum.  
16 Deezer Första, andra och tredje kvartalet 2015 Avseende direktlicensiering  Europa, Norden och Baltikum.  
16 Spotify Andra kvartalet 2017 Avseende direktlicensiering  Europa, Norden och Baltikum.  
19 Online utan rapport Första halvåret 2017   2020-12-14
 

Grannland

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
21 Stef Till och med 2017   Tre år från och med framförandet
21 SR 2016    
21 SVT1 2015 till och med 2016    
21 SVT2 2015 till och med 2016    
21 Barnkanalen 2015 till och med 2016    
21 Kunskapskanalen 2015 till och med 2016    
21 TV4 2013, 2015 och 2016    
21 Kanal 5 2016    
21 Kanal 9 2016    
21 Kanal 11 2013, 2014 , 2015 och 016    
21 TV3 2016    
21 TV6 2016    
21 C More 2015 till och med 2016    

Övrigt

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast

17

Privatkopieringsersättning Första halvåret 2017   Kan ej reklameras

Utland

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
20 Utland (se vilka länder som ingår) Till och med 2017

Musikrapportperioden är inte stängd. Fler musikrapporter för samma period kan tillkomma i nästkommande avräkningar.

Utbetalning för GEMA kvartal 1 ingår ej.

Tre år fr.o.m framförandedatumet

Stöd - ingår ej i december - läs kommentar

Kod Område För period Kommentar Reklameras senast
S1 MEM-stöd Ingår ej

Betalas numera ut en gång per år. Nästa utbetalning sker i september 2018.

-
S2

Förlagsstöd

Ingår ej Betalas numera ut en gång per år. Nästa utbetalning sker i september 2018. -

Svenska Kyrkan

Det nya avtalet med Svenska Kyrkan är ännu inte på plats men vår förhoppning är att det kommer ske inom en snar framtid. Målet med våra förhandlingar med Svenska Kyrkan har bl a varit en förenklad avtals- och betalningsmodell och som dessutom omfattar fler typer av musikområden. Att gå över till digital musikrapportering via Mina sidor är också en viktig del av överrenskommelsen.

Förhandling om nytt bioavtal

Stim förhandlar med Sveriges Biografägareförbund angående ersättning till Stims anslutna för området musik i film. Förhandlingarna beräknas vara klara under första kvartalet 2018. 

Ersättning från GEMA för första kvartalet 2017 skjuts fram

I Stimutbetalningen den 15 december skulle ersättningen för spelningar i Tyskland från GEMA egentligen ingå, avseende första kvartalet 2017. Dessvärre blir denna del av utbetalningen försenad pga ett pågående ärende mellan GEMA och Tysklands skatteverk. Vi återkommer så fort vi har mer information.