Marsutbetalningen 2013

Det här ingick i marsutbetalningen 2013: