Marsutbetalningen 2015

Det här ingick i Marsutbetalningen 2015.

Konserter, kyrkokonserter, annan levande musik med rapportering, teatermusik *

Bakgrundsmusik med rapportering, Library AV-produktioner helåret 2014

Biografer – till och med fjärde kvartalet 2014

Online/nya medier

  • SR Webb   -  fjärde kvartalet 2014
  • Music Partner  -  tredje kvartalet 2014
  • Spotify - tredje kvartalet 2014
  • YouTube - september och fjärde kvartalet 2013 avseende direktlicensiering Norden & Baltikum
  • YouTube  - september och fjärde kvartalet 2013 avseende direktlicensiering Europa

Utland – till och med andra halvåret 2014

 *) avser spelningar rapporterade till och med december 2014