Decemberutbetalningen 2013

Detta ingick i decemberutbetalningen 2013:

  • Sveriges Radio första halvåret 2013
  • Reklamradio första halvåret 2013
  • Närradio första halvåret 2013
  • Sveriges Television första halvåret 2013
  • Kommersiell tv första halvåret 2013
  • Biografer tredje kvartalet 2013
  • Utland
  • Online första kvartalet 2013
  • NCB första halvåret 2013