Decemberutbetalningen 2015

Det här ingick i Decemberutbetalningen 2015

Konserter, kyrkokonserter, annan levande musik med rapportering, teatermusik *

Dans/diskotek - första halvåret 2015

Bakgrundsmusik med rapportering, musikleverantörer första halvåret 2015 och övriga till och med andra halvåret 2015

Sveriges Television – första halvåret 2015

Sveriges Radio – första halvåret 2015

Kommersiell radio & Närradio– första halvåret 2015

Kommersiell TV – första halvåret 2015

Biografer – till och med tredje kvartalet 2015

Online/nya medier – första halvåret 2015**

  • SR Webb   -  tredje kvartalet 2015

  • Music Partner  -  andra kvartalet 2015

  • SVT Play  - andra halvåret 2015

  • Spotify - andra kvartalet 2015

  • Swedebeat  - andra kvartalet 2015

  • Tidal - fjärde kvartalet 2014 och första kvartalet 2015 avseende Norden & Baltikum

  • YouTube - första halvåret 2015 avseende direktlicensiering Norden & Baltikum

  • YouTube   -  andra halvåret 2014 och första halvåret 2015 avseende direktlicensiering Europa

  • Google Play - första halvåret 2015 avseende direktlicensiering Norden & Baltikum

  • Google Play - första halvåret 2015 avseende direktlicensiering Europa

Utland – till och med andra halvåret 2015

Privatkopieringsersättning (PKE) – till och med andra halvåret 2015

 

*) avser spelningar rapporterade till och med september 2015

**) TV4 play och TV5/9/11 play kommer att ingå i juni