Juniutbetalningen 2014

Det här ingick i juniutbetalningen 2014:

 • Konserter
 • Sveriges Radio, andra halvåret 2013
 • Sveriges Television, andra halvåret 2013
 • Reklamradio, andra halvåret 2013
 • Kommersiell tv, andra halvåret 2013
 • Närradio, andra halvåret 2013
 • Biografer, första kvartalet 2014
 • Online,första kvartalet 2014
 • NCB, skivförsäljning m.m., andra halvåret 2013
 • NCB, Online första kvartalet 2014
 • Utland
 • Korrigeringar