Marsutbetalningen 2012

Det här ingick i marsutbetalningen 2012:

  • Biografer fjärde kvartalet 2011
  • Utland
  • Online (webbradio, streaming och nedladdningar)
  • Korrigeringar

Tilläggsavräkning

TV4 och TV4+ tilläggsavräknades denna gång efter en slutreglering som avser helåret 2010.