PKE - Privatkopieringsersättning

PKE - Privatkopieringsersättning - är en lagstadgad kompensation för inkomstborfall vid laglig kopiering för privat bruk till inspelningsbara media (DVD, CD, mp3-spelare, hårddisk, med mera).

Benämns som Avräkningsområde 17​ i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Copyswede sköter inkasseringen enligt branschavtal med IMI (Inspelningsmedia-institutet).

Hur rapporteras musiken?

Ingen musikrapportering sker för detta område.

Hur fördelas pengarna?

Fördelningsurvalet baseras på Copyswedes marknadsundersökning (SIFO) avseende kopieringsbeteenden. Olika fördelnings-underlag används för varje enskild produkt (enligt Copyswedes uppdelning).
Utbetalningen baseras på musikverkens mekaniska andelar. Se fördelningsmodell nedan.

När betalas pengarna ut?

Två gånger per år (i juni och december).

Hur reklamerar jag?

Avräkningsområden utan eget musikrapportunderlag kan det inte göras någon reklamation på.

Fördelningsmodell: BILD
Kopierat från Fördelningsunderlag
TV, DVD-skivor, Download/digital fil samt Offline-funktion i strömmande tjänst

Intäkterna fördelas på exempelvis filmunderlag från SVT, TV3, TV4 och Kanal5 samt övriga rapportunderlag från samma kanaler. 

Fördelningsmodell: MUSIK
Kopierat från Fördelningsunderlag
CD-skivor Underlag från exempelvis NCB
Radio/Podradio Underlag från exempelvis Sveriges Radio
Download/digital fil Underlag från exempelvis ITunes Downloads
Offline-funktion i strömmande tjänst Underlag från exempelvis Spotify Sverige