Musik framförd utanför Sverige - online

Musik som har spelats online i länder utanför Sverige.

Benämns som Avräkningsområde 96 i handlingen

Varifrån kommer pengarna?

Stimorganisationer i andra länder tar betalt för musik som spelas där, och betalar sedan till Stim. 
Hur rapporteras musiken? Underlag från Stimorganisationer i andra länder. 
Hur fördelas pengarna? Musikrapporterna som kommer från de utländska Stimorganisationerna jämförs med vår egen dokumentation av verket. Stimorganisationerna i de andra länderna har sina egna regler för vad de betalar ersättning för.
När betalas pengarna ut? Fyra gånger per år (i mars, juni, september och december).  
Hur reklamerar jag?

Logga in på Mina sidor, fyll i formuläret  "Radio eller tv i  utlandet" alternativt "Live-framföranden i utlandet" under Reklamation". Du kan reklamera upp till tre år från det att själva framförandet ägt rum.