Kyrkokonserter

Gudstjänster och förrättningar (endast manusverk), kyrkokonserter och musikgudstjänster.

Benämns som Avräkningsområde 02​ i handlingen.

Notera att från och med juniutbetalningen 2018 ingår konstmusikframföranden i Svenska Kyrkans regi i avräkningsområde 01, Konserter med konstmusik. Därmed kan informationen på denna sida anses vara obsolet, men står kvar tills vidare för att behålla en historisk överblick.

Varifrån kommer pengarna?

Svenska kyrkans och frikyrkornas församlingar.

Hur rapporteras musiken?

Programblad tillsammans med församlingarnas redovisningar.

Hur fördelas pengarna?

Enligt musikrapporterna inom området. Den tidigare gjorda uppräkningen av avräkningssumman inom detta område upphör successivt genom att nedräknas med 1/5 per år för att år 2010 helt ha ersatts av det nya systemet för stöd till marknadsmässigt eftersatta musikområden, så kallat MEM-stöd.

När betalas pengarna ut?

Vi har slutit ett nytt avtal med Svenska Kyrkan för musiken de använder. Avtalet innebär att pengar betalas ut retroaktivt för perioden 2015-2017. Första utbetalningen sker i juni 2018.

Hur reklamerar jag?

Du fyller i formuläret "Liveframföranden i Sverige" under fliken "Reklamation" i din webbtjänst. Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräkningsinformationen från Stim.