Korrigering

Korrigeringar av tidigare avräkningar.

Benämns som Avräkningsområde 99 i handlingen.

Hur rapporteras musiken?  Genom reklamationer eller uppdatering av verkets dokumentation. 
Hur fördelas pengarna? I enlighet med Stims uppgifter om verkets rättighetshavare.  
När betalas pengarna ut? Fyra gånger per år (i mars, juni, september och december). 
Hur reklamerar jag?  

Mejla din reklamation till [email protected]. Du kan göra en reklamation inom tre månader från det att du fått avräknings-informationen från Stim.