Dans, disco

När musik är mer framträdande än vanlig bakgrundsmusik, till exempel musik på diskotek, nattklubbar, bar-DJs samt hos idrotts- och kulturföreningar

Benämns som Avräkningsområde 04 i handlingen.

Varifrån kommer pengarna?

Diskotek och nattklubbar. Serveringar där musiken har en mer framträdande roll än bakgrundsmusik, tex. Bar-DJs. idrotts- och kulturföreningar.

Hur rapporteras musiken?

Av företaget DeeJay Promotions, som tar fram The Swedish Dance Chart, Musikgudien i P3: DJ-set och mixar samt Spotify

Hur fördelas pengarna?

Med utgångspunkt från rapportering från ovanstående aktörer.

När betalas pengarna ut?

Två gånger per år (i juni och december). Omfattar det som spelats halvåret innan.

Hur reklamerar jag?

Det är tyvärr inte möjligt att göra reklamation på detta område eftersom avräkningen baseras på ovan nämnda underlag.