Frågor och svar om MiM-licensen

Får min skolklass sälja en cd som de gjort?

I så fall behöver ni skaffa en licens från NCB. En MiM-licens täcker inte cd- eller dvd-utgåvor som görs för försäljning. Om eleverna gjort låtarna (musik och text) själva så går det förstås utmärkt att sälja skivan utan inblandning från Stim eller NCB.

Vår skolklass har gjort en musikvideo. Får vi lägga ut den på YouTube?

För att få lägga ut den på YouTube eller någon annan offentlig webbplats eller community, behöver ni ett tillstånd från Stim. Om skolan eller kommunen har en MiM-licens får ni däremot lägga upp musikvideon på skolans egen webbplats. Om eleverna gjort videon (musik och text) själva så går det förstås utmärkt att lägga ut videon var man vill utan inblandning från Stim eller NCB.

Får vår skolklass lägga ut en video från YouTube på skolans webb?

Om skolan har en MiM-licens och om förlagan är lagligt upplagd på YouTube, så kan ni lägga ut den på er webbplats. Om skolan inte har en MiM-licens måste ni skaffa tillstånd från Stim innan ni lägger ut videon på er webb. Läs gärna mer om strömmad musik i bildproduktioner. Om eleverna gjort videon (musik och text) själva så går det förstås utmärkt att lägga ut videon var man vill utan inblandning från Stim eller NCB.

Vår klass har haft en konsert som vi spelat in. Får vi lägga inspelningen på cd/dvd och dela ut till eleverna?

Ja, om skolan har en MiM-licens så får ni göra 35 exemplar av skivan. Om ni inte har en MiM-licens, eller om ni vill göra fler exemplar, måste ni ansöka om tillstånd. Mer information och blankett finns på NCB:s hemsida. Om eleverna gjort låtarna (musik och text) själva så går det förstås utmärkt att sälja skivan utan inblandning från Stim eller NCB.

Jag är musiklärare och vill använda musikexempel från YouTube. Är det tillåtet?

Ja, så länge förlagan på YouTube är laglig kan du göra det.

Vi spelar musik i korridorerna på vår skola. Kan vi använda Spotify för det?

Nej. Enligt Spotifys användarvillkor får tjänsten bara användas för privat, ickekommersiellt bruk.

Hur får vi tillstånd till att använda musik i skolans webbradiosändningar?

Om skolan har en MiM-licens så ingår tillstånd att använda musik i interna radio- och tv-sändningar. Om skolan inte har någon MiM-licens måste ni skaffa ett tillstånd från Stim. Läs gärna mer om musik i webbradio.

Får vi länka från skolans hemsida till en sida på Myspace?

Ni får länka till vilken webbsida ni vill. Däremot behöver ni en licens från Stim för att visa (”bädda in”) videon på skolans webbplats. Om skolan har en MiM-licens så gäller den, men i annat fall får ni skaffa tillstånd för att visa video på er webbplats. Läs gärna mer om strömmad musik i bildproduktioner.

Jag är lärare och har gjort en powerpointpresentation. Kan jag använda en låt från en cd jag köpt och använda i presentationen?

Ja, om skolan har en MiM-licens får du det. I annat fall får du skaffa ett tillstånd. Läs mer på NCB:s hemsida.

Är inte all musikanvändning i skolan fri?

Nej. Enligt upphovsrättslagen får musik framföras i undervisningen. Lagen tillåter även lärare och elever att i undervisningssyfte göra inspelningar av sina egna liveframträdanden – men inte att mångfaldiga (kopiera) dem och sprida dem vidare. För andra typer av musikanvändning behöver skolan, läraren eller eleven tillstånd. Det gäller till exempel framställning av cd-skivor, offentliga konserter, bakgrundsmusik i korridorer och uppehållsrum, musikläggning till film- eller bildproduktioner och publicering av musik via webbplatser. Om skolan har en MiM-licens omfattar den delar av detta.

Får jag som lärare lagra mina musikexempel på skolans dator eller server?

Om skolan har en MiM-licens så får du det.

Vi går på en medieutbildning och har gjort en film. Får vi ta en låt från en cd och lägga in i filmen?

Ja, om skolan har en MiM-licens ingår det. I annat fall måste ni ha ett tillstånd. Läs mer på NCB:s hemsida.