Analogiavräkning - översikt för området "Bakgrund utan rapport"

Analogiavräkningen innebär att Stim fördelar de pengar som betalats in utifrån musikrapporter på andra områden. Det här är en modell som används brett bland upphovsrättssällskap världen över. I takt med att tekniken går framåt förbättras ständigt våra metoder för att öka precisionen i fördelningen. Urvalet för rapporterna analyseras och justeras löpande.

Inför juniutbetalningen 2017 justerades analogin efter statistiskt säkerställda data som Sifo Kantar tagit fram på uppdrag av Stim. Den föregående undersökningen gjordes 2015.

Den stora förändringen gentemot den förra analoginyckeln är att undersökningen nu under våren visade att kunderna på bakgrundsområdet använder webbradio som musikkälla i större utsträckning än tidigare och att användandet av skivor har gått upp marginellt.

Undersökningen visar även att bakgrundskunderna idag i hög utsträckning använder sig av digitala musikleverantörer, vilket gör att att intäkterna från dessa kunder inom bakgrundsområdet kan fördelas direkt mot musikrapporter istället för per analogi. Av de totala intäkterna på bakgrundsområdet fördelas ca 14% till rapporter från musikleverantörer.

Läs också mer övergripande om hur analogiavräkningen fungerar.

För närvarande fördelas ersättningen inom "Bakgrund utan rapport" som nedan enligt analogin:

TV – totalt

16,49%

SVT 1 4,75%
SVT 2 2,65%
TV3 0,77%
TV4 4,75%
Kanal 5 0,69%
TV6 0,97%
Sjuan 0,68%
Kanal 8 0,19%
Kanal 9 0,1%
TV 10 0,09%
TV12 0,13%
Animal Planet 0,33%
Discovery 0,4%

Radio – totalt

36,27%

P1 1,61%
P2 0,37%
P3 4,15%
P4 riks 2,58%
P4 lokal 9,56%
P5 lokal 0,07%
Mix Megapol 7,13%
NRJ 2,23%
Rockklassiker 0,45%
Vinyl 0,38%
Star FM 0,24%
Power Hit Radio 0,01%
Bandit Rock 0,31%
Lugna favoriter 1,21%
Rix FM 5,56%
Svensk Pop 0,06%
Närradio 0,36%

Webbradio – totalt

5,03%

P1 på webben 0,06%
P2 på webben 0,06%
P3 på webben 0,58%
P4 Riks på webben 0,46%
P4 Lokal på webben 0,73%
P5 Lokal på webben 0,15%
Mix Megapol på webben 0,99%
NRJ på webben 0,32%
Rockklassiker på webben 0,04%
Vinyl FM på webben 0,03%
Star FM på webben 0,02%
Bandit rock på webben 0,18%
Lugna favoriter på webben 0,54%
Rix FM på webben 0,78%
Svensk pop på webben 0,05%
Närradio på webben 0,05%

Nedladdad musik (totalt)

2%

Itunes 2%

Strömmad musik – totalt

27,61%

Spotify 23,51%
SoundCloud 0,78%
YouTube 1,45%
Itunes 1,05%
Tidal 0,61%
AppleMusic 0,17%
Deezer 0,04%

Skivor – totalt

12,59%

Skivor 12,59%