Avtalet mellan ICE och Facebook - frågor och svar.

Stim har genom sitt internationella bolag ICE slutit avtal med Facebook. Här nedan följer en rad frågor och svar.

Vad innebär avtalet mellan ICE och Facebook?
Stim har genom sitt internationella bolag ICE träffat avtal om musikanvändning med Facebook, vilket innebär att Stims anslutna framöver kommer att få ersättning för musiken som framförs på Facebooks plattformar.

Vad är ICE?
Stim har gått samman med två andra upphovsrättsorganisationer, brittiska PRS och tyska GEMA, i ett internationellt samarbete för online-licensiering genom bolaget ICE. Syftet är att representera våra musikskapare på bästa sätt och säkra att de får betalt för sin musik. 

Vilket geografiskt område omfattar licensen?
I huvudsak alla EU-länder (inkl. Island, Norge, Lichtenstein och Schweiz) men också i bl.a. Afrika och Mellanöstern.

Vad ger avtalet för villkor vad gäller ersättning?  
Alla avtal är sekretessbelagda och vi har tyvärr inte möjlighet att ge information om det. 

Varför är avtalsvillkoren med Facebook sekretessbelagda?
Vi verkar på en internationell, kommersiell och konkurrensutsatt marknad. Det betyder att vi i många fall av juridiska och affärsmässiga skäl inte kan uttala oss om våra avtalsförhandlingar och samarbeten. I det här fallet klassas avtalsvillkoren som affärshemligheter, vilket är praxis i affärssammanhang. Vi har ett sekretessavtal med Facebook, vilket gör att vi inte kan uttala oss om några detaljer om avtalet.

Hur kommer ni fördela ersättningen? 
ICE kommer att arbeta tillsammans med Facebook för att utveckla deras rapporteringssystem och det förväntas kunna leverera data i slutet av 2018. Exakt hur fördelningen kommer att ske är för närvarande inte klart. 

När kommer utbetalning ske?
Även detta återstår att komma med besked om. 

Vad innebär ”musikanvändning” på Facebook – dvs vad genererar ersättning?
Genom detta avtal får Facebook möjlighet att använda musik på en rad olika sätt på sina olika plattformar. En del av dessa användningsmöjligheter finns redan idag men andra kommer lanseras av Facebook i framtiden.

Genererar videos som har ljudet avstängt (sound off) ersättning? 
Avtalet om ersättning påverkas inte av “muting” funktionen – dvs om ljudet är avstängt. 

Är det Stim, ICE eller Facebook som betalar ut ersättning?
Utbetalningen sker via Stim.

Vilka tjänster täcker avtalet? 
Avtalet gäller Facebook (inklusive livestreaming), Instagram (inklusive livestreaming), Oculus (inklusive livestreaming till annan Oculushårdvara) och Messenger.

Vad är en ICE Core licence?
En ICE core licence är en licens för online-tjänster, DSP:s (Digital Service Providers) som kräver multiterritoriella licenser – den täcker för närvarande svenska Stims, brittiska PRS och tyska GEMAs repertoarer, med avsikt att utöka repertoaren till andra upphovsrättssällskap i framtiden.  

Tags