Allmänna villkor Stimstipendium 2014

Ansökningsperiod

Som Stimansluten upphovsperson är du välkommen att söka Stimstipendium. För att kunna få stipendium ska du uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Syftet med stipendiet ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet.

Stims tidigare krav på att verket du ansöker med  måste vara skapat under de senaste tre åren är inte längre ett krav.

Du kan endast söka stipendium via webbformuläret nedan under den period som ansökan är öppen.

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från Stipendiekommittén vars fem ledamöter utses av Stims styrelse. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet.

Hur bedöms din ansökan?
Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. Kommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja unga talanger och de individer som gör flera intressanta saker. Man söker därför göra en helhetsbedömning även av de musikaliska sammanhang där sökanden bidrar med sina kompositioner.

När delas stipendierna ut?
Vanligtvis delas stipendierna ut i december månad.

Ansökningsperioden för 2014 är från den 25 augusti till och med den 25 september kl 17.00

Efter kl 17.00 den 25 september kan du inte längre skicka in ansökningar eller göra några som helst kompletteringar.

Du kan inte söka stipendium om

 • du under 2014 fått arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.
 • du har fått Stim-stipendium både 2012 och 2013.

Obligatoriska arbetsprov

 • Arbetsproverna ska vara Stim-anmälda (verkanmälda). På
  Mina sidor kan du se om dina verk är Stim-anmälda.
 • Bifoga dina arbetsprover i digital form. Godkända filformat är endast mp3 och ACC (Apple iTunes-format)
 • Om du bifogar ljudfil som avser partiturbaserad musik ska du också bifoga partitur som pdf. OBS! När du även behöver bifoga en pdf (utöver ljudfilen) väljer du samma verk två gånger.
 • Bifoga minst 15 minuter musik (men helst inte så mycket mer) - antingen uppdelad på flera verk, eller ett som är längre.


Medkompositör

 • Du kan som medkompositör ansöka individuellt

 • Det går nu också att söka med medkompositör som inte är Stim-ansluten, men minst 50% av verket/låten måste vara skrivet av Stim-anslutna.


För textförfattare som söker ensam gäller detta

 • Bifoga både ljudfil (mp3 eller ACC (Apple iTunes-format) med musiken och pdf-fil med texterna.

 • Kompositörer behöver inte söka i detta fall.

 • Det är enbart texten som bedöms.

 • Du måste ansöka som enbart textförfattare. Det går inte att ansöka både som textförfattare och kompositör.

Film

Du som söker som filmkompositör.

 • Hänvisa till länk (YouTube eller likvärdig tjänst)
 • Juryn kan bara behandla musik till bild, därför är det viktigt att avsnittet musik och bild som du ansöker med kommer upp direkt man klickar på länken utan att man behöver leta fram det.

Övrigt

·      Du kan temporärt spara din ansökan för att senare skicka in den

 • När du gjort din ansökan får du en bekräftelse på att din ansökan är registrerad.
 • Vi tar inte emot någonting per post.
 • Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.
 • Besked om stipendium kommer i november.
 • Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas

.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Har du frågor? Kontakta i första hand stipendium@stim.se (ange "Stipendiefrågor" i ämnesraden) eller, i andra hand, på på telefon 08-783 88 00