Aktivt verksamma i Stims rättighetshavarföreningar

Till styrelsen kan du som medlem nominera både oberoende och aktivt verksamma ledamöter. Med ”aktivt verksam” menas att personen genom anställning, styrelseuppdrag, nämnduppdrag eller liknande deltar i och har inflytande över FST:s, SKAP:s, eller Musikförläggarnas verksamhet och/eller i Stim. Med ”oberoende” menas att personen anses som oberoende i förhållande till Stim och inte aktivt verksam. Här listar vi medlemmar som är aktivt verksamma.

Musikförläggarna:

Musikförläggarnas anställda

Kerstin Mangert

Arbetande styrelseordförande

Marit Woody

Operativ chef

Linn Björlund

Kommunikationskoordinator

Annika Rydell

Administrativ chef

 

 

Musikförläggarnas valberedning

Titel:

Sittande:

Sammankallande

Rebecca Edwards

Valberedning

Fredrik Zmuda

Valberedning

Atena Banisaid

 

 

Musikförläggarnas styrelse

Titel:

Sittande:

Ordförande

Kerstin Mangert

Vice ordförande

Anette Hökengren

Skattmästare

Filiz Erat Edhlund

Ledamot

Mona Aghai

Ledamot

Martin Ingeström

Ledamot

Niclass Björlund

Ledamot

Lars Karlsson

Ledamot

Ellinor Gyllenstierna

Ledamot

Jonas Eriksson

 

 

Musikförläggarnas revisorer

Titel:

Sittande:

Ordinarie auktoriserad revisor

Gunilla Wernelind

Ordinarie förtroendevald revisor

Per Jonsson

Suppleant förtroendevald revisor

Örjan Klintberg

Suppleant auktoriserad revisor

Gustaf Petersson

 

 

Musikförläggarnas arbetsgrupper

Titel:

Sittande:

LiMa-gruppen, ordförande

Jonas Björkbacka

DoDa-gruppen, ordförande

Erik Törnquist

KU-gruppen, ordförande

Filiz Erat Edhlund

DiDi Tech-gruppen,
ordförande

Marit Woody

PM-gruppen , ordförande

Cilla Skarin

SIMPL-gruppen, ordförande

Lotta Lillieström Stenberg

Juridikgruppen, ordförande

Jonas Eriksson

INK-gruppen, ordförande

Ali Vedadi

 

 

Stims styrelse

 

Titel:

Sittande:

Ordinarie ledamot

Kerstin Mangert

Suppleant/ordinarie

Lars Karlsson (LK)

Ordinarie ledamot

Anette Hökengren

Andre  suppleant

Filiz Erat Edhlund

 

 

Stims nämnder och kommittér

Titel:

Sittande:

Nämnden för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU),
ordinarie ledamot

Mats Bernerstedt

Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU), suppleant

Hans Desmond

Fördelningskommittén

Monica Ekmark

Fördelningskommittén

Kerstin Mangert

Graderingskommittén, ordinarie

Anders Annerholm

Graderingskommittén, suppleant

Joakim Milder

Bedömningskommittén för musik och upphovsrätt

Peo Nylén

Stimstipendiekommittén

Patrik Sventelius

Arbetsgruppen för notutgivningsstöd, populärmusik, förläggarrepresentant 

Björn Ehrling (ordf pop)

Arbetsgruppen för notutgivningsstöd, populärmusik, förläggarrepresentant 

Pia Åhlund

Arbetsgruppen för notutgivningsstöd, populärmusik, förläggarrepresentant 

Lotta Lillieström Stenberg

Arbetsgruppen för notutgivningsstöd, konstmusik, förläggarrepresentant 

Roland Horovitz (ord konst)

Arbetsgruppen för notutgivningsstöd, konstmusik, förläggarrepresentant

Pekka Mäenpää

Arbetsgruppen för notutgivningsstöd, konstmusik, förläggarrepresentant

Birgitta Sacilotto

Resebidragsgruppen
(Svensk musik)

Roland Horovitz

 

 

 

 

Andra organisationer

 

Titel:

Sittande:

Bonus Copyright Access styrelse, ordinarie representant

Filiz Erat Edhlund

Bonus Copyright Access stämma, ordinarie

Kerstin Mangert

Bonus Copyright Access stämma, suppleant

Sara Appelgren

Export Music Sweden AB styrelse,  förläggarrepresentant (ordinarie alternativt suppleant)

Helen Mc laughlin

ICE Operations GmbH

Kerstin Mangert

ICE Services Ltd

Kerstin Mangert

ICE Operational Publisher Forum

Cindy Raita

ICE Operational Publisher Forum

Karin Welden

ICE Operational Publisher Forum, suppleant

Filiz Erat Edhlund

ICE Strategic Publisher Forum (ordniarie)

Filiz Erat Edhlund

ICE Strategic Publisher Forum (suppleant)

Jonas Eriksson

ICE Strategic Publisher Forum (ordinarie)

Niclass Björlund

ICMP Styrelse

Niclass Björlund

ICMP Popular Bureau

Ole Dreyer

Musiksveriges styrelse, förläggarrepresentant (ordinarie alternativt suppleant)

Kerstin Mangert

NCB:s generalförsamling, förläggarrepresentant 

Kerstin Mangert

NCBs referensgrupp

Jonas Björkbacka

Svensk Musik Swedmic AB:s styrelse, förläggarrepresentant

Peter Magro

 

Skap

 
Observera att representanter kan komma att ändras efter Skaps årsstämma 29 mars
   
Skaps styrelse  
Ordförande Alfons Karabuda, ordförande 
Ledamot Dan Bornemark
Ledamot Douglas Carr
Ledamot Ayesha Quraishi
Ledamot Amber Watts
Ledamot Alexandra Nilsson 
Ledamot Örjan Strandberg 
Ledamot Anna Wedin
Ledamot Anders Wollbeck
   
Skaps anställda  
Arbetande ordförande Alfons Karabuda
Administrativ chef Henric Hertzman
Kommunikationschef Mathias. Strömberg
Projektledare/administratör Jessica Lindeberg
Ansvarig medlemmar och priser Johan Hammarbäck
   
Skaps revisorer  
Auktoriserad Thomas Lönnström (Sonora Revision AB), Erik Stenbeck (Pwc)
Intern Pierre Ström
Suppleant Mathias Algotsson
   
Valberedning  
Sammankallande Ragnar Grippe
Valberedning Sarah Riedel
Valberedning Thomas Lindahl
Valberedning Selen Özan 
Valberedning Rob F Blom
   
Skaps råd och referensgrupper  
Jämställdhetsråd, sammankallande Amber Watts 
Stimråd (ICE, NCB), sammankallande Anders Wollbeck
Skap Producentgrupp Anders Wollbeck
Skaps film- och mediamusikgrupp Alfons Karabuda
Skaps barnmusikgrupp Johan Hammarbäck
   
STIM och Svensk Musik  
NäMMU, ordinarie Håkan Glänte
NäMMU, suppleant Rasmus Lindvall
Valberedning Thomas Lindahl (nominerad till 2021 Elise Einarsdotter)
Fördelningskommitté Alfons Karabuda
Fördlningskommitté Örjan Strandberg
Graderingskommitté Vakant
Bedömningskommitté Dan Bornemark
Svensk Musiks styrelse Elise Einarsdotter
Resebidragskommitté Ulla-Carin Nyquist
Stims Stipendiekommitté Alina Devecerski
Stims Stipendiekommitté Lisa Långbacka
Stims Stipendiekommitté, särskild textbedömare Frida Hyvönen
   
Prisnämnder och stipendiefonder  
Ulf Peder Olrogs Minne Johan Hammarbäck
Karl Gerhard Jubileumsfonds stipendienämnd Johan Hammarbäck
Thore Ehrlings stipendiefond Kristina Gustafsson
Evert Taubes Minne Jenny Almsenius
Evert Taubes Minne Ola Sandström
Skaps priskommitté Love Antell
Skaps priskommitté Carin Kjellman 
Skaps priskommitté Martin Hederos
Skaps priskommitté Maria Andersson-Lundell 
Skaps priskommitté Amanda Ginsburg
Skaps priskommitté Conny Nimmersjö
Skaps priskommitté Namo Marouf
Skaps priskommitté Ana Rab
Skaps priskommitté Sofia Jannok
Unga jazzmusikanters jurygrupp Amanda Ginsburg
Guldbaggejuryn Ulla-Carin Nyquist
Nomineringsjuryn för HARPA Ulla-Carin Nyquist
Camille Awards Thomas Lindahl
Juryn för Framtidens musikpris 2020 Anna Wedin
Manifestprisgruppen Johan Hammarbäck
Manifestprisgruppen Carolina Wallin-Perez
Manifestprisgruppen Nina Kinert
   
Övrigt  
Bonus Copyright Access styrelse (adjungerad), notgrupp och styrgrupp Alfons Karabuda
KLYS AU Alfons Karabuda
KLYS Nämnd, ordinarie Alexandra Nilsson
KLYS Nämnd, 1e ersättare Ayesha Quraishi
KLYS Nämnd, 2e ersättare Amber Watts
KLYS arbetsgrupp för upphovsrätt Alfons Karabuda
KLYS arbetsgrupp för ör yttrandefrihet och mediepolitik Alfons Karabuda
KLYS arbetsgrupp för utbildning och skola Henric Hertzman
KLYS arbetsgrupp för internationella frågor, sammankallande Alfons Karabuda
KLYS arbetsgrupp för arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor Henric Hertzman
KLYS regionala referensgrupp Alexandra Nilsson
KLYS kommunikationsnätverk Mathias Strömberg
KLYS strategigrupp Mathias Strömberg
Skaps representant i CIAM Alfons Karabuda
International Music Council (IMC), president Alfons Karabuda
KMHs styrelse Alfons Karabuda
Skaps representant NPU 2021 Alfons Karabuda
Skaps representant NPU 2021 Henric Hertzman
Skaps representant NPU 2021 Amber Watts
Skaps representant NPU 2021 Ayesha Quraishi
The Nodes styrelse Alfons Karabuda
Skaps representant i Nordic Film Music Days  Jessica Lindeberg
ECSA, ordförande Alfons Karabuda
ECSA, APCOE Alfons Karabuda
ECSA, FFACE (delad Skap/Fst) Thomas Lindahl
Svenskt rockarkiv Anna Wedin


 

FST:

Martin Jonsson Tibblin, Ordf. FST styrelse, FST-representant i STIM:s AU och styrelse, samt i ECSA, ECF, NKR, KLYS, VICC, Stiftelsen Saltös styrelse och Manifestjuryn Experimentellt

Dror Feiler, Vice ordf. FST styrelse, FST-representant i STIM:s styrelse, FST-representant i ECSA, KLYS samt ordf. i Svensk Musiks Swedmic AB:s styrelse, Guldbaggens Nomineringsjury och VICC styrelse

Johan Blixt, FST styrelse

Jenny Hettne, FST styrelse, FST-representant i STIM:s styrelse (suppleant)

Maria Lithell Flyg, FST styrelse

Marie Samuelsson, FST styrelse

Johan Svensson, FST styrelse

Marcus Wrangö, FST styrelse, FST-representant i Stims graderingskommitté samt Manifestjuryn

Experimentellt

Pär Lindgren, FST-representant i Stims stipendiekommitté för perioden 2020-2022

Mattias Rodrick, FST-representant i Stims stipendiekommitté för perioden 2020-2021

Chrichan Larson, Stims fördelningskommitté

Jonas Valfridsson, FST-representant i Stims graderingskommitté

Ylva Q Arkvik, FST-representant i Stims graderingskommitté

Leo Correia de Verdier, FST-representant i Stims graderingskommitté

Daniel Carlberg, FST-representant i Svensk Musiks Resebidragsgrupp

Thomas Lindahl, FST-representant i FFACE (Federation of Film and Audiovisual Composers of Europe, delat uppdrag tillsammans med SKAP)

Erik Peters, FST-representant i BONUS notförvaltningsgrupp (suppleant)

Ulrika Emanuelsson, FST-representant i VICC styrelse (suppleant)

Christopher Elgh, FST-representant i Framtidens Musikpris

Catharina Backman, FST-representant i Stiftelsen Saltös styrelse

Magnus Bunnskog, FST-representant i Stiftelsen Saltös styrelse

Eva Sidén, FST-representant i Stiftelsen Saltös styrelse

Rosanna Gunnarsson, FST-representant i Manifestjuryn Experimentellt och FST:s kulturpolitiska kartläggningsgrupp

Mirjam Tally, FST-representant i Manifestjuryn Experimentellt

Carin Bartosch Edström, FST-representant i FST:s Priskommitté

Jonas Söderman Bohlin, FST-representant i FST:s Priskommitté och FST:s kulturpolitiska kartläggningsgrupp

Henrik Denerin, FST-representant i FST:s Priskommitté

Kjell Perder, FST:s kulturpolitiska kartläggningsgrupp

Ylva Fred, FST:s kulturpolitiska kartläggningsgrupp

 

Musiksverige:

 • Alfons Karabuda, ordförande
 • Eleonor Otterdahl, vice ordförande
 • Jan Granvik, styrelseledamot
 • Karin Inde, styrelseledamot
 • Ludvig Werner, styrelseledamot
 • Rebecka Sjöström, styrelseledamot
 • Jonas Sjöström, suppleant
 • Stefan Lagrell, suppleant
 • Gunnar Jönsson, suppleant
 • Kerstin Mangert, suppleant
 • Martin Tibblin, suppleant