Stipendier

Stim avsätter varje år 3 procent av den svenska avräkningen till stipendier. 2015 kommer Stim att dela ut 4 200 000 kronor i stipendier. Välkommen att söka! Syftet är i första hand att bidra till att skapa ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet.

Vem kan söka och hur?
Alla Stimanslutna upphovspersoner är varmt välkomna att söka Stimstipendium. Stipendiet ansöks via ett webbformulär på Mina sidor som endast är tillgängligt under ansökningsperioden 25 augusti - 25 september kl 15.00.
Läs mer

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från Stipendiekommittén vars fem ledamöter utses av Stims styrelse. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet.

Hur bedöms din ansökan?
Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. Kommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja unga talanger och de individer som gör flera intressanta saker. Man söker därför göra en helhetsbedömning även av de musikaliska sammanhang där sökanden bidrar med sina kompositioner.

När delas stipendierna ut?
Stimstipendium delas ut vid en ceremoni i Stimhuset på Hornsgatan i Stockholm tisdag den 15 december.

2014 fick vi 1 567 ansökningar som Stims stipendiekommitté har gått igenom. 99 musikskapare tilldelades stipendium. Tidigare års stipendiater.