Stipendier

Stim avsätter varje år 3 procent av den svenska avräkningen till stipendier. 2014 fick 99 personer dela på 4 250 000 kronor. Syftet är i första hand att bidra till att skapa ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet.

Vem kan söka och hur?
Alla Stimanslutna upphovspersoner är varmt välkomna att söka Stimstipendium.Stipendiet ansöks via webbformuläret som endast är tillgängligt under ansökningsperioden som vanligen är under augusti-september.
Läs mer

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från Stipendiekommittén vars fem ledamöter utses av Stims styrelse. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet.

Hur bedöms din ansökan?
Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. Kommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort.

Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja unga talanger och de individer som gör flera intressanta saker. Man söker därför göra en helhetsbedömning även av de musikaliska sammanhang där sökanden bidrar med sina kompositioner.

När delas stipendierna ut?
Vanligtvis delas stipendierna ut i december månad.

2014 fick vi 1 567 ansökningar som Stims stipendiekommitté har gått igenom. 99 musikskapare tilldelades stipendium.

Stimstipendiater 2014
Tidigare års stipendiater