Så funkar Stim

Hur funkar Stim? Här får du en beskrivning av hur vägen från licens till avräkning går till. Längst ned på sidan finns en länk till ett utbildningsmaterial.

Vad säger upphovsrättslagen?

Lagen om upphovsrätt ger den som skapat ett musikverk äganderätt till verket. Upphovsmannen har rätt att själv bestämma om och ge tillstånd till offentlig spelning, inspelning, mångfaldigande eller annan spridning av sina musikverk. Det är en ekonomisk rätt och han eller hon har rätt till en ekonomisk ersättning.

Anslutning och verkregistrering

Genom att ansluta sig till Stim har upphovsmännen och deras musikförlag gett Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter som de är formulerade i lagen om upphovsrätt.

Den anslutna medlemmen anmäler sina musikverk. Dessa dokumenteras genom att registreras i vårt verkregister med uppgifter om ägarandelar. I verkregistret registreras också information om utländska musikverk.

Licensiering

Stim licensierar, ger tillstånd, och inkasserar den ekonomiska ersättningen för att sedan avräkna, betala ut, ersättningen till upphovsmännen och deras musikförlag.

Licensavgiftens storlek baseras på tariffer eller på överenskommelser enligt ingångna avtal.

Musikrapportering, fördelning och utbetalning

Stim tar in rapporter om vilken musik som spelats, spelats in eller laddats ned/streamats. Musikrapporterna fungerar som underlag för utbetalning till upphovsmännen och deras musikförlag.

Informationen i rapporterna kopplas ihop med uppgifterna om vem som äger rättigheterna till musikverken som använts. Pengarna fördelas enligt Stims fördelningsregler och betalas ut till de som skapat musikverken och deras musikförlag samt till motsvarande utländska organisationer för vidarebefordran till deras medlemmar.

Internationellt nätverk

Stim ger uppdrag till motsvarande organisationer i andra länder att bevaka de Stimanslutnas ekonomiska rättigheter i respektive land. Information och ersättning skickas till Stim för vidare utbetalning till de Stimanslutna medlemmarna. På uppdrag av organisationer i andra länder och andra innehavare av rättigheter representerar Stim på samma sätt utländsk musik som framförs i Sverige.

Här hittar du en film och en Stimpresentation för användning i skolor.

Bookmark and Share