Varför omfattas inte all musik när en teater har avtal med Stim?

2009-11-30

Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma om det musikverk han eller hon skapat. När en upphovsman ansluter sig till Stim överlåter han eller hon rätten på Stim att ge tillstånd till spridning av verket. Upphovsmännen har dock i sitt avtal med Stim undantagit så kallade musikdramatiska verk.

Stim har alltså inte rätt att licensiera musikdramatiska verk, vilket också framgår i de ömsesidiga avtal mellan Stim och dess motsvarigheter i världen som ligger till grund för Stims uppdrag att bevaka spridning av utländsk musik i Sverige. Den som vill ha tillstånd till att använda musikdramatiska verk ska vända sig direkt till upphovsmannen och/eller upphovsmannens förlag.  Några av kriterierna för att bedöma om framförandet är musikdramatiskt är att musiken har en aktiv del i handlingen, texten i sångerna för handlingen framåt, att det finns en regissör och att det förekommer dramatiskt agerande med kostymering, koreografi, kulisser, ljussättning och rekvisita på scenen.

 

Bookmark and Share