Varför måste man ha både en licens från Stim och en från Sami för att spela musik i exempelvis en butik?

2010-01-04

Helt enkelt därför att Stim och Sami företräder olika rättighetshavare. Stim företräder upphovsmännen till musiken, det vill säga de som har skapat musiken och skrivit texterna. Stim-licensen ger dig därför rättt att använda upphovsmännens verk enligt upphovsrättslagen. Sami, däremot, företräder artisterna, musikerna, det vill säga de som sjunger och spelar musiken. Sami-licensen innebär alltså tillstånd att nyttja deras rättigheter som de har som utövande konstnärer enligt samma lag. Genom avtal med Ifpi som företräder skivbolagen ger dig Sami-licensen också rätt att använda skivbolagens rättigheter.

 

Ett framförande av bakgrundsmusik i butik får alltså inte ske utan samtycke från både musikskaparna (licens från Stim) och från artister och skivbolag (licens från Sami). När du väl har tecknat dessa är det däremot fritt fram att spela! 

 

Bookmark and Share