Hur skyddar jag min musik?

2009-12-14

Enligt upphovsrättslagen har det skapade musikverket ett omedelbart skydd när det blivit till. Ingen speciell registrering eller fixering behövs utan skyddet uppstår så fort som verket är skapat. Detta är naturligtvs enkelt för dig som upphovsman men kan likväl leda till problem vid en tvist då du kan komma att behöva styrka att verket är skapat vid en viss tidpunkt före den påstådde intrångsgöraren. Ett sätt att fastställa datum är att posta en inspelning eller noter i rekommenderat brev till dig själv. Om brevet är oöppnat kan man hänvisa till poststämpelns datum. Svenska Musikerförbundet erbjuder dessutom sina medlemmar att kostnadsfritt registrera musikverk.

Det skydd du som upphovsman får enligt upphovsrättslagen så fort som verket har blivit till består av två delar. Den ekonomiska delen innebär att du som upphovsman har rätt att bestämma över om ditt verk ska kopieras eller göras tillgängligt för allmänheten, och att du om så sker har rätt till ersättning.  När du ansluter dig till Stim får du hjälp med att bevaka din ekonomiska rätt. Den ideella delen ger dig dels en rätt att bli namngiven som upphovsman, dels en sk respekträtt, dvs en rätt att motsätta dig kränkande behandlingar av verket. Stim bevakar inte den ideella rätten utan den måste du och/eller ditt musikförlag bevaka själv.

Bookmark and Share