Internet och mobil

 • Behöver jag betala till Stim när jag lägger ut mina egna låtar för nedladdning på en hemsida?
  Om du själv har skrivit alla låtarna, spelat in dem själv och själv framför låtarna behöver du inget tillstånd från Stim.
 • Behöver jag licens om jag lägger ut musik på internet?
  Ja. Du behöver tillstånd från Stim. Under fliken Kunder och Internet kan du teckna en licens för musik på webbplats. Du behöver tillstånd även från skivbolaget. På www.ifpi.se finns en medlemsförteckning med kontaktuppgifter.
 • Behöver man Stims webb-licens för att länka?
  Hämtas musiken med djuplänkning från annan plats så hamnar den på webbplatsen och tillgängliggörs där och då behövs Stims webblicens. Vid hyperlänkning däremot lämnar man webbplatsen och hamnar någon annanstans. Då räcker det att den webbplatsen man länkar till har en licens.
 • Behöver vi betala till Stim när vi på Företaget AB har fått ok från en webbradiostation att länka till deras webbradio?
  Om det innebär att man kan lyssna på radiostationen på er egen webbplats måste ni ha en Stimlicens. Ni kan teckna licensen under fliken Kunder och internet/webbradio.
 • Behöver vi fler tillstånd än Stims när vi ska erbjuda låtar för nedladdning?
  Ja. Ni behöver tillstånd från skivbolagen. Ifpi är skivbolagens organisation. På www.ifpi.se finns en medlemsförteckning med kontaktuppgifter.
 • Får jag kopiera en kommersiellt utgiven cd-skiva?
  Ja, men enbart för privat bruk. Om du kopierar musik som olovligt är utlagd på nätet är det inte tillåtet att göra kopior ens för privat bruk.
 • Ingår musik på vår hemsida i den licens vi redan har för att spela musik i vår restaurang?
  Nej, du behöver en tilläggslicens för detta som du kan teckna under fliken kunder/internet.
 • Kan jag samla musik-klipp på min blogg?
  Ja, men du behöver Stims webblicens för att få tillståndet från upphovsmännen. Du kan teckna licensen under fliken kunder och Internet. Du måste även ha tillstånd från skivbolagen. Ifpi är skivbolagens organisation. På www.ifpi.se finns en medlemsförteckning med kontaktuppgifter.
 • Kan vi betala enbart för en månad när vi har en månadslång kampanj med musik på vår hemsida?
  Ja. Det går bra att teckna licens för en viss period.
 • Krävs det tillstånd om jag vill lägga ut en hemvideo på YouTube?
  Ja, enligt YouTubes användarvillkor.
 • Måste jag musikrapportera vilka låtar som spelas om jag startar webbradio?
  För närvarande behöver du inte musikrapportera.
 • Måste man ha tillstånd för musiken när skolan tänkte ha en webbradio och pod-sändning i studiesyfte?
  Om din skola eller din kommun har tecknat en så kallad MiM-licens (Musik i Media) med Stim, så har skolan ett musiktillstånd som täcker ljud- och bildproduktion, musik på webben, lagring av musik på servrar med mera. I annat fall måste skolan söka ett separat tillstånd för musik på nätet. Mejla i så fall kundservice@stim.se för tillstånd.
 • Om jag betalt stimavgift för en restaurang kan jag då spela Spotify där?
  Nej. De tjänster Spotify erbjuder är privata och får enligt Spotify inte spridas vidare som bakgrundsmusik.
 • SVTs Öppet Arkiv - får jag betalt för visning där?
  Då avtalet är så nytt har Copyswede ännu inte inkasserat några pengar och därmed har inte heller Stim inte kunnat avräkna något. Det är förstås tanken att avräkning ska ske så småning om, men när vet vi inte riktigt. Om du har frågor om avtalet och dess innehåll kan du gärna kontakta Copyswede som tecknat avtalet med SVT.
 • Vad händer om jag redan har min musik ute på MySpace och sedan ansluter mig till Stim?
  Du har själv valt att lägga ut musiken på MySpace. Då är det ju ok och absolut inget hinder för att gå med i Stim. Däremot har vi ännu inget avtal med MySpace och då blir det tyvärr inga pengar från MySpace.