Bakgrundsmusik

 • Behöver jag Stimlicens om jag bara spelar utländsk musik?
  Ja. Vi representerar all världens musik när det gäller offentligt framförande av musik i Sverige.
 • Behöver vi en Stimlicens när vi bara spelar kinesisk bakgrundsmusik?
  Ja. Även Kina är med i det internationella samarbetet om musikrättigheter.
 • Får jag spela Spotify i min butik om jag har en Stimlicens?
  Nej. Ditt avtal med Spotify innebär ett tillstånd att privat använda Spotify.
 • Har inte skivbolaget redan betalat licensavgift?
  Nej, producenten betalar en så kallad mekanisk licens för rätten att framställa en inspelning och göra kopior av den. Den som sedan spelar skivan offentligt måste ha en licens från Stim.
 • Hur gör jag för att skaffa licens till min verksamhet?
  Kolla under kundfliken. Du kan också mejla kundservice@stim.se.
 • Hur gör jag om jag vill säga upp licensen?
  Mejla kundservice@stim.se. Uppsägningen ska innehålla uppgifter om organisationsnummer, licenstagarnummer, datum när licensen ska upphöra och orsak till uppsägningen.
 • Jag har bara tv, behöver jag betala till Stim då?
  Ja. Med Stimlicens får du spela musik från alla ljudkällor i offentliga sammanhang.
 • Kan man välja bakgrundsmusik från länder som inte kräver Stimlicens, exempelvis Kina eller Vietnam?
  Nej. Både Kina och Vietnam är med i det globala arbetet med musikrättigheter. Det är praktiskt taget omöjligt att hitta musik från något land som inte kräver en Stimlicens.
 • Måste jag betala för att spela skivor för mina elever i skolan?
  Nej, enligt upphovsrättslagen är det fritt att spela musik i samband med undervisning.
 • Vad händer om man inte betalar Stimavgift?
  Enligt upphovsrättslagen har musikskaparna rätt till ekonomisk ersättning om deras musik spelas offentligt. Vi representerar musikskaparna och har i uppdrag av musikskaparna att se till att lagen efterlevs. Att inte betala är alltså ett lagbrott som kan leda till skadestånd, böter eller fängelse.
 • Vad är det för regler som gäller om min personal lyssnar på musik på arbetsplatsen?
  När arbetsgivaren tilhandahåller utrustningen behövs en licens från Stim om arbetsplatsen har 40 anställda eller fler. Kolla vidare under kundfliken och arbetsplatser.
 • Vad är det för skillnad mellan Stim och Sami?
  Stim är musikskaparnas och musikförlagens organisation. Artisterna och musikerna har en egen organisation, Sami. De artister som också är musikskapare kan vara anslutna till både Stim och Sami.
 • Varför behöver jag betala mer när jag har engagerat en DJ eller en trubadur när jag redan har en Stimlicens för bakgrundsmusik?
  När en DJ eller en trubadur framför musiken blir musiken en centralare del av hela upplevelsen. Därför är det rimligt att de som skrivit musiken får mer betalt.
 • Varför fakturerat ni mig året runt när jag har en restaurang som bara har sommaröppet?
  Restauranger faktureras per automatik kvartalsvis, årsavgiften delas alltså upp i fyra delbetalningar. Om du vill ha en faktura per år, mejla kundservice@stim.se.
 • Varför har Stim kontaktat mig?
  Du tillhör de näringsidkare som vi av erfarenhet vet ofta har musik i sin verksamhet.
 • Varför måste jag betala till Stim?
  Stimlicensen är ett enkelt sätt att lagligt få använda vilken musik du vill, svensk eller utländsk. Vi ser till att det du betalar går till musikskaparna.
 • Varför ska jag betala för Stimlicens när pengarna inte går till dem som jag spelar i just min verksamhet?
  Du betalar för att lagligt få spela vilken musik du vill, svensk eller utländsk. När det gäller att fördela pengarna till musikskaparna måste vi se till att det inte blir för dyrt att administrera. Pengar från området bakgrundsmusik fördelas på ett underlag av musikrapporter från främst radio- och tv-området som vi redan har. Regelbundna undersökningar görs av vilka kanaler som lyssnas på mest.
 • Varför ska jag betala till Stim när jag redan betalar för licens till Radiotjänst?
  Pengarna till Radiotjänst går till att finansiera Sveriges Television och Sveriges Radio. När du använder din radio/tv i offentliga sammanhang, till exempel i din affärslokal, behöver du en licens från Stim. Pengarna som Stim tar in går till dem som skrivit musiken som spelas i radio/tv.
 • Varför ska jag betala till Stim när jag spelar egna skivor som jag har köpt och betalt i butik?
  Du betalar för rätten att spela skivorna i ett offentligt sammanhang. När du köper skivan är förutsättningen att du bara spelar den privat.
 • Varför ska man betala till både Stim och Sami?
  Stim och Sami representerar olika grupper av rättighetshavare. Stim representerar upphovsmän och musikförlag medan Sami representerar artister och musiker. De båda gruppernas rättigheter är skyddade genom upphovsrättslagen. Därför måste du betala både till Stim och Sami.
 • Vilken musik får jag spela med en Stimlicens?
  Vilken musik du vill, svensk eller utländsk. Vi har ömsesidiga avtal med motsvarande organisationer runt om i världen och representerar därför en världsrepertoar.