Om Stim

 

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text.

Musikens upphovspersoner och musikförlagen har gett Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter enligt upphovsrättslagen. Stim ger tillstånd till att framföra musik offentligt samt inkasserar och fördelar ersättningen individuellt.

Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse. Stim bildades 1923 och har i dag drygt 74 000 anslutna musikskapare och musikförlag.

Bookmark and Share