Allmänna villkor Stimstipendium 2014

Som Stimansluten upphovsman är du välkommen att söka Stimstipendium. För att kunna få stipendium ska du uppfylla högt ställda kvalitetskrav.

Du kan endast söka stipendium via webbformuläret nedan under den period som ansökan är öppen.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2014 är från den 25 augusti till och med den 25 september kl 23.59.


Du kan inte söka stipendium om

 • du under 2014 fått arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

 • du har fått Stim-stipendium både 2012 och 2013.


Obligatoriska arbetsprov

 • Arbetsproverna ska vara Stim-anmälda (verkanmälda). På
  Mina sidor kan du se om dina verk är Stim-anmälda.

 • Bifoga dina arbetsprover i digital form.

 • Om du bifogar ljudfil som avser partiturbaserad musik ska du också bifoga partitur som pdf.

 • Bifoga minst 15 minuter musik - antingen uppdelad på flera verk, eller ett som är längre.


Om ni är flera som söker tillsammans (som t ex grupp)

 • Ta reda på vilka upphovsmän som är registrerade hos Stim för respektive arbetsprov. Det är enbart dessa upphovsmän som kan söka stipendium. OBS! Det handlar INTE om vilka medlemmar gruppen har.

 • Utse en upphovsman att söka för hela gruppen.

 • Den upphovsmannen måste i formuläret ange samtliga medkompositörers personnummer och namn samt försäkra att samtliga medkompositörer är Stimanslutna upphovsmän, och medvetna om ansökan.

 • Det går från och med 2013 också att söka med medkompositör som inte är Stim-ansluten, men minst 50% av verket/låten måste vara skrivet av Stim-anslutna. 


För textförfattare som söker ensam gäller detta

 • Bifoga både ljudfil (mp3 etc) med musiken och pdf-fil med texterna.

 • Om textförfattaren har samarbetat med medkompositörer ska dessa informeras och godkänna att textförfattaren står som ansökare av stipendiet. Om text skrivits till verk av flera olika kompositörer kan ansökan göras av textförfattaren ensam utan att tillåtelse behöver inhämtas.  

 • Det är enbart texten som bedöms.


Övrigt

 • När du gjort din ansökan får du en bekräftelse på att din ansökan är registrerad.

 • Vi tar inte emot någonting per post.

 • Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.

 • Besked om stipendium kommer i november.

 • Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.


Du får svar på dina stipendiefrågor, i första hand,  på telefon 08-783 88 00 (ange "Stipendiefrågor") eller, i andra hand, på stipendium@stim.se

Bookmark and Share