Stipendier

Stim avsätter varje år 3 procent av den svenska avräkningen till stipendier. 2013 fick 105 personer dela på 4 625 000 kronor. Syftet är i första hand att bidra till att skapa ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet.

Vem kan söka och hur?
Alla Stimanslutna upphovspersoner är varmt välkomna att söka Stimstipendium. Stipendiet ansöks via webbformuläret som endast är tillgängligt under ansökningsperioden 25 augusti till och med 25 september kl 17:00.

Observera! Ansökningar som kommer in efter kl 17:00 sista ansökningsdagen avvisas och inga kompletteringar kan göras i efterhand.

Du hittar ansökningsformuläret på Mina sidor.
Läs Allmänna villkor för Stimstipendium 2014

Vilka bedömer din ansökan?
Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från Stipendiekommittén vars fem ledamöter utses av Stims styrelse. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musikområdet.

Hur bedöms din ansökan?
Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. Kommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort. Stimstipendiet är en investering i framtiden och ska i första hand bidra till att skapa ny svensk musik genom att främja unga talanger och de individer som gör flera intressanta saker. Man söker därför göra en helhetsbedömning även av de musikaliska sammanhang där sökanden bidrar med sina kompositioner.

När delas stipendierna ut?
Vanligtvis delas stipendierna ut i december månad. 2013 fick vi 1 320 ansökningar som Stims stipendiekommitté har gått igenom. Över 100 musikskapare tilldelades stipendium - antingen som ensam upphovsman eller som medkompositörer.


De här musikskaparna fick Stim-stipendium år 2013
Tidigare års stipendiater

Bookmark and Share

Har du frågor eller behöver du hjälp? Kontakta vår Medlems-
service.