Stipendier

Stim avsätter varje år 3 procent av den svenska avräkningen till stipendier. 2013 fick 105 personer dela på 4 625 000 kronor.

Vem kan ansöka och hur?
Som Stimansluten upphovsman är du välkommen att söka Stim-stipendium. För att kunna få stipendium ska du uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Ansökningsperioden är normalt i augusti-september och du ansöker via ett webbformulär på Mina sidor.
Läs mer

När delas stipendierna ut?
2013 fick vi 1 320 ansökningar som Stims stipendiekommitté har gått igenom. Över 100 musikskapare tilldelades stipendium - antingen som ensam upphovsman eller som medkompositörer."
De här musikskaparna fick Stim-stipendium år 2013
Tidigare års stipendiater

Bookmark and Share

Har du frågor eller behöver du hjälp? Kontakta vår Medlems-
service.